Pariterapia

kuinka paljon olet valmis tekemään suhteesi eteen?

Pariterapia

Yhdessä voimme tuoda esiin uusia näkökulmia parisuhteeseen.

Terapiatyö perustuu tunnekeskeiseen pariterapiaan. Se on useissa tutkimuksissa todettu tehokkaaksi ja toimivaksi pariterapiamenetelmäksi. Tunnekeskeisessä pariterapiassa tunteet ovat keskeisenä elementtinä parisuhdevaikeuksia hoidettaessa. Tunteet nähdään tärkeinä parisuhteen vuorovaikutuksen määrittäjinä ja heijastajina. Niitä tutkimalla, kohtaamalla ja laajentamalla voidaan saada muutosta aikaan. Olennaista tunnekeskeisessä pariterapiassa on se, että puolisoita pyritään auttamaan prosessoimaan emotionaalisia reagointitapojaan niin, että he voisivat olla uudella ja tyydyttävällä tavalla vuorovaikutuksessa keskenään.

Tunnekeskeisen pariterapian teoreettinen pohja on kiintymyssuhdeteoriassa, jonka mukaan parisuhdevaikeuksien nähdään ilmaisevan kiintymyssuhteen epävarmuutta. Kiintymyssuhdetarpeita ei nähdä ongelmaksi, vaan rajoittuneet tavat käsitellä kiintymyssuhteiden haasteina.

Alkuvaiheessa pariterapiassa selvitetään parin toiveita ja tavoitteita parisuhteelleen ja terapiaistunnolle. Yleisin syy kääntyä pariterapeutin puoleen on:
Yleisiä parisuhdeongelmia:

Parisuhdeterapiassa tarkastellaan, millaisia vuorovaikutustapoja kahden ihmisen välille on syntynyt ja kuinka hyvin se vastaa kummankin toiveita. Pariterapeutti tuo tilanteeseen uusia näkökulmia, jotka antavat uutta perustaa parin keskinäiselle kanssakäymiselle.

Todellista muutosta parisuhdeterapialla saavutetaan, kun puolisot ovat sitoutuneet ja motivoituneet ongelmien ratkaisemiseen, uusien näkökulmien etsimiseen sekä uudenlaisten toimintatapojen kokeilemiseen.

Pariterapiajakson pituus määräytyy käsiteltävien asioiden luonteen, asetettujen tavoitteiden ja työskentelyn sujuvuuden sekä työskentelytavan mukaan. Ensimmäisellä kerralla sovitaan terapiajakson pituudesta ja istuntojen pituudesta.

Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan ensimmäisestä tapaamiskerrasta!

”Rakkaus on niin mahtava kuin sanotaan. Sen puolesta todella kannattaa taistella, rohkeasti, sen puolesta kannattaa ottaa vaikka kuinka suuria riskejä. Ongelma on siinä, että jos et ota mitään riskejä, riskisi on vielä suurempi, ”

Erica Long

Jokainen ihminen on arvokas ja tärkeä. Iällä, sukupuolella tai seksuaalisella suuntautumisella ei ole merkitystä.
-Olet tervetullut luokseni terapiaan.